Nářadí Lishi se snadno používá a ve správných rukou umí nejen skvěle otevírat zámky automobilů, ale také je číst, což nám umožní vyříznout správný klíč v situacích, kdy jsou všechny klíče ztraceny. Znalost principů jednotlivých nástrojů ovlivní nejen jejich účinnost, ale i životnost. Během školení si procvičíme práci na nejrůznějších zámcích, včetně HU64, HU66, HU100, HU101, HU162T, NSN14, GT10, GT15, VA2, VA6, SIP22, DAT17, NE66, TOY40, TOY48, HY22 nebo Ford Tibbe.

Školení je modulární a je rozděleno do 2 hlavních oblastí;

1. otevírání zámků

První den kurzu začneme výukou:

- základy používání nástrojů Lishi 2v1, názvosloví atd.

- Identifikace, generace a rozdíly skupinových zámků VAG (VW, Škoda, Seat, Porsche).

- Jak rychle otevřít a přesně dekódovat zámek HU66 (hojně používaný u vozidel VAG).

- Jak otevřít zámky Mercedes HU64, Opel HU100, Ford HU101.

- Otevírání a dekódování různých zámků s jedním zdvihem (včetně zámku Nissan NSN14).

- Jak otevřít zámky dveří a zapalování (zámky zapalování obsahují více západek než zámky dveří, takže se také naučíte, jak se vypořádat s chybějícími řezy pomocí softwaru Instacode).

- Jak používat nástroje s dvojitým zvedákem pro různé zámky s hranovým klíčem.

- Jak používat jeden laserový zvedák klíčů 2 v 1 k odemykání zámků, jako je zámek HU66 VAG 1. generace, zámek VA2 Citroen, zámek BMW a zámek SIP22 Fiat.

- Použití dekodéru Ford Tibbe k rychlému otevření a dekódování velmi oblíbeného 6zubového zámku Tibbe, který používají značky Ford a Jaguar.

Tento kurz se zabývá základy zámků automobilů a způsoby jejich otevírání. Důraz je kladen na identifikaci nástrojů Lishi a jejich nedestruktivní otevírání.

Po prostudování materiálů v tomto modulu budete schopni otevřít své vozidlo, aniž byste způsobili poškození zámků. Po absolvování tohoto kurzu obdržíte certifikát "Lishi Approved Locksmith - Lock Opening", který můžete použít při své reklamě.

2 - Dekódování zámků a řezání klíčů

Jedná se o pokročilejší kurz, kde se zámky probírají podrobněji. Naučíme se zde číst zámek a následně tyto informace využít k řezání klíčů.

Druhý den se budeme věnovat dalším zámkům k otevírání a dekódování, včetně:

- Různé běžné zámky, jako jsou NE72, . 

- Jak otevřít a dekódovat čtyřcestné zámky, jako je Toyota TOY48 nebo HY22 (používané vozy Hyundai a Kia), pomocí nástrojů se 4 zvedáky.

- Jak otevřít a dekódovat zámky Volvo NE66.

- Dekódování těchto zámků s klíči na hraně během několika minut.

- Naučte se přesně dekódovat laserový zámek Suzuki HU87/HU133 pomocí přímé čtečky Lishi bez nutnosti předchozího otevření.

Po dokončení tohoto modulu budete schopni zámek otevřít, dekódovat a vyříznout klíče.

Po absolvování tohoto kurzu získáte certifikát "Lishi Approved Locksmith", který můžete použít ve své reklamě.

Školení probíhají ve velmi malých skupinách nebo individuálně a mohou se konat buď v České republice, nebo na místě určeném zájemcem v Polské republice v předem dohodnutém termínu.           Informace o školení získáte na tel.

+420 778 090 738  nebo e-mailem: zamecnik24.email.cz


Jako jediní na světě jsme speciálně pro naše studenty napsali kompletního průvodce Lishi 2v1, který krok za krokem ukazuje celý proces otevírání, dekódování a řezání klíčů pomocí nástrojů Lishi 2v1. Více než 700 stran A4 ve třech barevných svazcích: popisy, fotografie, schémata. Znalosti na úrovni odborníka.